• Karlslunde Esport Academy Banned Nuke

  • Amager Phoenixes Banned Ancient
  • Karlslunde Esport Academy Picked Vertigo

  • Amager Phoenixes Picked Mirage
  • Karlslunde Esport Academy Banned Inferno

  • Amager Phoenixes Banned Anubis
  • Decider Overpass

Vertigo: 3-13

Karlslunde Esport Academy

Karlslunde Esport Academy K KD A D
zentex 12 0.92 2 13
bob 8 0.62 4 13
Ducky 8 0.57 5 14
T0mmyDK 7 0.5 2 14
FA3ER 4 0.29 1 14
Map gennemsnit 7.8 0.58 2.8 13.6

Amager Phoenixes

Amager Phoenixes K KD A D
Bl4zE 21 3.5 2 6
T3DDY 17 1.89 3 9
ActionBananen 11 1.57 14 7
Simmeli0n 11 1.22 2 9
L0w-ke1 8 1 5 8
Map gennemsnit 13.6 1.84 5.2 7.8

Mirage: 13-10

Karlslunde Esport Academy

Karlslunde Esport Academy K KD A D
zentex 26 1.63 3 16
T0mmyDK 20 1.18 7 17
bob 15 0.94 8 16
FA3ER 13 0.87 7 15
Ducky 11 0.58 4 19
Map gennemsnit 17 1.04 5.8 16.6

Amager Phoenixes

Amager Phoenixes K KD A D
Bl4zE 28 1.75 6 16
T3DDY 21 1.17 5 18
L0w-ke1 17 1.06 6 16
Simmeli0n 11 0.58 6 19
ActionBananen 6 0.38 10 16
Map gennemsnit 16.6 0.99 6.6 17

Overpass: 10-13

Karlslunde Esport Academy

Karlslunde Esport Academy K KD A D
bob 23 1.53 4 15
Ducky 20 1.67 8 12
T0mmyDK 16 1.33 7 12
zentex 11 0.65 6 17
FA3ER 5 0.31 4 16
Map gennemsnit 15 1.1 5.8 14.4

Amager Phoenixes

Amager Phoenixes

K KD A D
Bl4zE 23 1.44 4 16
L0w-ke1 16 1.23 6 13
Simmeli0n 16 1 9 16
T3DDY 10 0.71 6 14
ActionBananen 7 0.44 7 16
Map gennemsnit 14.4 0.96 6.4 15