Indlæser Begivenheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19:00
Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
Lille sal / Mødelokale 1

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag
Reviderede vedtægter efter gennemsyn af DGI – Skal godkendes

5. Forslag til handlingsplan/aktiviteter

6. Godkendelse af budget og kontingent

7. Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Jes K. Mølbak (genopstiller) 2 år, Mark Dalby Folkenberg (genopstiller) 2 år
Valg af suppleanter.
Katja Aagensen (genopstiller) 1 år, Nicolai Gøtze Wachmann indtrådt som næstformand i stedet for Mark Dalby Folkenberg, hvorfor ny suppleant skal vælges for 1 år.

8. Valg af revisor
Valg af revisor suppleant:
Nicolai Gøtze Wachmann indtrådt som næstformand, hvorfor ny revisor suppleant skal vælges for 2 år.

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Karlslunde Esport

Jes Kjærsgaard Mølbak
Formand

Årsregnskab 2020

DEL EVENTET OG SPRED BUDSKABET