Indlæser Begivenheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 28. april 2022 kl. 19:00
Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
Lille sal / Mødelokale 1

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Forslag til handlingsplan/aktiviteter

6. Godkendelse af budget og kontingent

  • Bestyrelsen har stillet forslag omkring at hæve kontingent til 1100 kr. halvårligt.

7. Valg af bestyrelse og suppleant

Valg af næstformand (2 år): Michael Winsløw – opstiller for perioden 2022/2023

Valg af kasserer (2 år): Lars Sodemann – genopstiller for perioden 2022/2023

Valg af bestyrelsesmedlem (1 år): mangler kandidat – opstiller for perioden 2022

Valg af suppleant (1 år): mangler kandidat – opstiller for perioden 2022

8. Valg af revisor

Valg af revisor (2 år): Henrik Saldern – genopstiller for perioden 2022/2023

Valg af revisor suppleant (2 år): mangler kandidat – opstiller for perioden 2022/2023

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Karlslunde Esport

Jes Kjærsgaard Mølbak
Formand

Årsregnskab 2021

DEL EVENTET OG SPRED BUDSKABET