SAMTYKKEERKLÆRINGER

VI HAR BRUG FOR DIN SKRIFTLIGE TILLADELSE

Vi har brug for, at alle vores medlemmer får udfyldt begge samtykkeerklæringer. Er du under 18 år, så er det en af dine forældre, der skal udfylde dem for dig. Når erklæringerne er udfyldt, bedes du sende den til info@karlslunde-esport.dk eller aflevere dem til din træner.

PEGI

SAMTYKKEERKLÆRING

Da der er aldersgrænse på computerspillene, har vi brug for forældresamtykke fra forældre, hvis medlemmet er under den tilladte PEGI-aldersgrænse.

GDPR

SAMTYKKEERKLÆRING

Da vi gør brug af en del foto, video og online streaming, har vi brug for samtykke fra alle vores medlemmer eller fra forældre, hvis medlemmet er under 18 år.

HVAD ER EN SAMTYKKERKLÆRING?

En samtykkeerklæring er en skriftlig erklæring om dit samtykke til en bestemt handling. Samtykke betyder, at du frivilligt giver din tilladelse til, at en bestemt handling udføres. Et samtykke kan pr. definition kun gives frivilligt, og ikke under tvang, da der så ikke ville være tale om frivilligt samtykke.