• SkiveSharks Banned Anubis

  • Karlslunde Esport Oldboys Banned Nuke
  • SkiveSharks Banned Vertigo

  • Karlslunde Esport Oldboys Banned Overpass
  • SkiveSharks Picked Inferno

  • Karlslunde Esport Oldboys Picked Ancient

Inferno: 13-9

SkiveSharks

SkiveSharks K KD A D
d1CHTAT0R 22 1.47 2 15
ryttera 19 1.27 7 15
LykkeGuFFi 18 1.29 5 14
fandango 10 0.83 4 12
Pepe 8 0.57 4 14
Map gennemsnit 15.4 1.09 4.4 14

Karlslunde Esport Oldboys

Karlslunde Esport Oldboys K KD A D
Arvid 22 1.47 2 15
Villemoes 16 1 4 16
nObody 15 0.88 5 17
sNiF^ 14 0.88 4 16
Hart84 3 0.23 3 13
Map gennemsnit 14 0.89 3.6 15.4

Ancient: 8-13

SkiveSharks

SkiveSharks K KD A D
LykkeGuFFi 24 1.6 7 15
d1CHTAT0R 18 1.13 4 16
ryttera 13 0.76 3 17
fandango 9 0.6 3 15
Pepe 8 0.44 4 18
Map gennemsnit 14.4 0.91 4.2 16.2

Karlslunde Esport Oldboys

Karlslunde Esport Oldboys

K KD A D
Arvid 24 2 4 12
Villemoes 24 2.18 6 11
sNiF^ 14 0.82 6 17
nObody 12 0.71 4 17
Hart84 7 0.47 3 15
Map gennemsnit 16.2 1.24 4.6 14.4